FAQ

Heb je zelf nog een vraag. Stuur die dan gerust door naar informatie@tvier.be. Deze FAQ-pagina passen we regelmatig aan met relevante info.

1. Worden er warme maaltijden aangeboden op jullie school?

Wij zullen zelf geen warme maaltijden aanbieden. Waarschijnlijk zullen de leerlingen in een naburig schoolgebouw een warme maaltijd kunnen verkrijgen. We voorzien wel de mogelijkheid om boterhammen te eten of een meegebrachte maaltijd op te warmen.

2. Waar zal het zijn?

Het recentste nieuws over onze locatie vind je op de pagina contact.

3. Moet ik met de fiets naar school komen?

We houden van sportieve en gezonde tieners. Met de fiets naar school komen vinden wij top. Kan het niet, dan is dat geen probleem.
Meer info over mobiliteit vind je op onze pagina bereikbaarheid.

4. Wordt er Engels aangeboden vanaf het 1ste jaar?

Ja! Wij vinden het belangrijk om een gemeenschappelijke basis te leggen voor Nederlands, Frans en Engels. Zo leren onze jongeren dat talen een bepaalde opbouw en structuur kennen. Ons Engels in het eerste jaar is een introductiecursus. In het tweede jaar wordt dan gestart met het leerplan Engels.

5. Welke studierichtingen worden er gegeven bij jullie? Kan je Latijn volgen?

Een overzicht van ons studieaanbod vind je hier. Als extra optie kan je in 1A ook de cursus Latijn volgen. Daarvoor krijg je tijdens de instructie/SWT instructielessen Latijn met de bijhorende opdrachten. Op het einde van de eerste graad kan je een attest behalen van het leerplan Latijn waarmee een studierichting Latijn in de tweede graad kan gestart worden.

6. Hoeveel kost een schooljaar bij jullie?

Wij leggen dit uit op onze pagina over schoolkosten.

7. Kan mijn kind naar gelijk welke richting in het 3e jaar?

Op het einde van het tweede jaar hebben onze leerlingen een goed zicht op hun talenten, mogelijkheden en valkuilen.
Vanuit deze feedback kiest de leerling een richting uit het 3e jaar die bij hem/haar past. Voor leerlingen van 1A zal dit meestal in het ASO, TSO of KSO zijn. Voor de leerlingen van 2BVL zal dit in het BSO zijn.

8. Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Zie de pagina inschrijven.

9. Hebben jullie een wachtlijst?

Wij hebben geen wachtlijst. In de periode voor de vrije inschrijvingen beginnen kan je aanmelden voor onze interesselijst. Stuur hiervoor een mail naar informatie@tvier.be Wij houden u dan als eerste op de hoogte van de start van de inschrijvingen.

10. Hoe ziet het lesrooster eruit?

Kijk hiervoor op deze pagina.

11. Zijn jullie van plan om 6 jaar uit te bouwen? Kan mijn zoon/dochter op dezelfde campus blijven na het tweede jaar?

Wij geloven in het concept van een goede middenschool. Wij vormen leerlingen in twee jaar breed om tot een degelijke keuze te komen in het derde jaar. Dat kan binnen onze scholengroep RHIZO of daarbuiten. Omdat we de leerplannen volgen, is aansluiten in een andere school geen enkel probleem.

12. Wat doen jullie rond gezonde voeding? Welk beleid voeren jullie hier rond?

Wij vinden gezonde voeding en een gezonde levensstijl enorm belangrijk. We hebben hier aandacht voor in onze projecten en ateliers. Daarnaast zijn we van plan om te koken samen met de leerlingen. Samen met de ouders en leerlingen stippelen we een beleid rond gezonde voeding uit.

13. Gaan jullie extra beweging voorzien voor de jongeren?

Ja! Sommige rondes zullen bewegingsrondes zijn. Ook bij uitstappen gaan we te voet of maken we de verplaatsing met de fiets.

14. Zal er huiswerk zijn?

Ja. Onze leerlingen hebben op school tijdens de VWT tijd om aan hun taken en toetsen te werken. Daarnaast zal het ook nodig zijn om regelmatig thuis verder te werken.

15. Zijn er examens? Moeten er grote pakken leerstoffen worden verwerkt?

Wij geven onze leerling constant feedback tijdens het leerproces. Daarnaast evalueren we de leerlingen formatief tijdens de modules en summatief op het einde van een module. Op die manier leren ze grotere pakken leerstof verwerken en examens afleggen.

16. Hebben jullie aandacht voor kunst en voor volledige persoonlijkheidsontwikkeling?

Zeker! We vinden een brede persoonlijkheidsvorming erg belangrijk. We bieden een grondige basiskennis en daarnaast werken we aan de identiteitsvorming van onze jongeren. Tijdens de projectvakken en het atelier willen we proeven van muziek, expressie en creatieve vaardigheden.

17. Hoe gaan jullie communiceren met de ouders? Hoe kunnen wij in contact komen met de begeleiders?

Je hoeft niet te wachten op een oudercontact om ons te spreken. Ouders zijn welkom op school! Er staat altijd een kopje koffie, thee of een glaasje water klaar. Daarnaast kan je iedereen van het team mailen of bellen.

18. Welke rol kan ik spelen als ouder op de school? Hoe ziet ouderparticipatie er concreet uit? Zijn er contactmomenten? Is er een ouderlokaal?

Er is een ouderlokaal op school waar ouders welkom zijn. Wij organiseren 2 keer per jaar een klasvergadering met de begeleiders en ouders van een klas. Ook zijn er individuele gesprekken tussen de trajectbegeleider en ouders.
De ouderparticipatie zal verder uitgewerkt worden eens we ouders hebben.

19. Wat doe ik als mijn zoon/dochter een zorgvraag heeft? Is er mogelijkheid op een begeleidingsplan met een intake?

Iedere jongere is anders. Bijgevolg gaan wij zo met elkaar om dat iedereen kan leren, ongeacht capaciteiten of beperkingen.
Als je zoon of dochter bij ons ingeschreven is, nemen wij  contact om kennis te maken. Daarna kijken we wat het beste traject voor je zoon/dochter is en welke aanpassingen eventueel nodig zijn

20. Wat gaan jullie doen om de overgang van het zesde leerjaar naar het eerste jaar secundair onderwijs vlot te laten verlopen?

Bij elke inschrijving hoort een persoonlijk intake gesprek. Zo leren we de ouders en de jongere beter kennen. In dat gesprek gaan we ook in op het verloop van de studies in het lager onderwijs. Daarnaast werken we zo veel mogelijk met de BASO-fiche, waar relevante gegeven vanuit het lager onderwijs met ons kunnen gedeeld worden.

Omdat wij werken met minder begeleiders dan een traditionele school zal de overgang voor jongeren makkelijker te maken zijn. Daarnaast hebben we voldoende aandacht voor het welbevinden van de leerlingen zodat ze zich snel thuis voelen in hun nieuwe omgeving. Tot slot organiseren we een introductiekamp met al onze nieuwe leerlingen om grondig kennis te maken met de medeleerlingen, het team van begeleiders en de schoolwerking.