Hoe?

Een week op ’t vier

1A

1B

Ronde & Planning

De dag begint en eindigt met de ronde. In dit klasgesprek komen onder andere de actualiteit, planning en evaluatie van de dag, ervaringen … aan bod. Er is ook plaats voor beweging in de ronde.

Instructievakken en stille werktijd

Instructievakken hebben duidelijke leerlijnen die we op een methodische manier aanbieden. Denk aan wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en Latijn. Leerlingen hebben een verschillende voorkennis en werken op hun eigen tempo. Jongeren die instructies nodig hebben, krijgen die. De andere leerlingen oefenen de leerstof verder in tijdens de stille werktijd. Tijdens het leerproces evalueren we regelmatig of de leerlingen de leerstof beheersen.

Projectvakken

De reële wereld is complex en niet in vakjes te gieten. Daarom bundelen we de vakken natuurwetenschappen, techniek, geschiedenis en aardrijkskunde onder de noemer projectvakken. In modules van 6 weken diepen we telkens een thema uit. De leerlingen verwerven eerst de basiskennis en werken individueel of in groepjes een project uit. Op het einde van de module stellen de leerlingen hun project voor. Ook artistieke opvoeding is hierin geïntegreerd.

Plusvakken

Godsdienst

In het vak godsdienst leren we dat mensen op zoek zijn naar betekenis. We volgen nauwgezet de actualiteit en verkennen de verschillende levensbeschouwingen die een diverse samenleving rijk is.

Over onze visie op levensbeschouwing lees je op de pagina identiteit.

Lichamelijke opvoeding

Tijdens de lessen LO leren de leerlingen het belang en het plezier van bewegen. Door regelmatig te sporten en bewegen streven we naar een fitte en gezonde levensstijl.

Vrije werktijd en trajectbegeleiding

Tijdens de vrije werktijd (VWT) kiezen de leerlingen waar ze aan werken: oefeningen uit de instructievakken, voorbereiding voor de projectvakken, een opdracht voor een plusvak …

Die tijd gebruiken we ook om aandacht te besteden aan competenties die niet specifiek aan één vak verbonden zijn, zoals: plannen en studeren, sociale en emotionele vaardigheden …

Iedere leerling krijgt een trajectbegeleider die hem/haar twee jaar volgt. Deze begeleider is verantwoordelijk voor het individuele traject van de leerling. De trajectbegeleider kan tijdens de VWT klassikaal werken of individuele gesprekken voeren. De trajectbegeleider is ook de contactpersoon voor de ouders.

Atelier

Op vrijdag maken we tijd voor ateliers. Ze worden zoveel mogelijk door mensen van buiten de school gegeven: ouders, sympathisanten, mensen uit de buurt … De inhoud ervan bepalen we in overleg met de leerlingen. Zo kan er muziek, talen en techniek op het programma staan. Creatieve vaardigheden, expressie, programmeren … zijn andere mogelijkheden voor een atelier.

Forum

Op het einde van een project presenteren de leerlingen de resultaten van hun onderzoeksprojecten aan ouders en geïnteresseerden tijdens het forum. Voor de leerlingen het ideale moment om heel wat vaardigheden te oefenen. Voor de toeschouwers het ideale moment om de leerlingen aan het werk te zien. En voor het team het ideale moment om de leerlingen op een andere manier te leren kennen. Kortom: een mooi, warm en aanstekelijk moment bij ‘tvier.