Kosten

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs betaalbaar is. Wij gaan daarom zuinig en duurzaam om met materialen en kopieën. Het didactisch materiaal wordt daarenboven beheerd samen met inspraak van de ouders in het vestigingsbestuur.

Na inschrijving ontvangen ouders in september een overzicht van de te verwachten kosten. Deze kosten zullen uiteindelijk via de schoolfactuur meermaals per jaar verrekend worden. Als ouder kan je betalen via een overschrijving of een domiciliëring.

Naast de schoolfactuur is er ook nog de kans om bij te dragen aan de school- en klaswerking via een vrijwillige bijdrage. Dit geld is om extra didactisch materiaal aan te kopen. Daarnaast kunnen er ook uitstappen en ateliers mee georganiseerd worden.  Vanuit het vestigingsbestuur wordt er een richtbedrag afgesproken. Maar iedereen is vrij om al dan niet te geven wat hij/zij wil. Het idee achter de vrijwillige bijdrage is dat de sterkste schouders de grootste lasten mee helpen dragen.