Leerplannen

Leerlingen van ‘tvier les volgen de leerplannen van het katholiek onderwijs en behalen dus de eindtermen van de Vlaamse overheid. Ze krijgen op het einde van de eerste graad een erkend diploma. Het is dan ook het toelatingsbewijs is voor de tweede graad in gelijk welke andere school.

De leerplannen worden opgesteld per vak. In het projectwerk laten we verschillende vakken in thema’s aan bod komen. Zo bereik je de leerplandoelen van alle vakken. We zorgen ervoor dat leerlingen voldoende feedback krijgen over hun vorderingen in het leerplan.

De leerplannen van het katholiek onderwijs zijn hier te raadplegen.