Leerplannen

Leerlingen die in ‘tvier les krijgen volgen de leerplannen van het katholiek onderwijs en zullen voldoen aan de eindtermen van de Vlaamse overheid. Ze krijgen een diploma op het einde van de eerste graad dat volledig erkend is en die het toelatingsbewijs is voor de tweede graad in gelijk welke andere school.

De leerplannen worden opgesteld per vak.┬áIn het projectwerk zullen we verschillende vakken in thema’s aan bod laten komen en zo ook de leerplandoelen van die vakken samen bereiken. We zorgen ervoor dat leerlingen voldoende feedback krijgen over hun vorderingen in het leerplan.

De leerplannen van het katholiek onderwijs zijn hier te raadplegen.