Ouderparticipatie

Een freinetschool is bij uitstek democratisch georganiseerd. Ouders krijgen de kans om betrokken te worden in alle facetten van het schoolleven.

Wat kan je als ouder betekenen?

  • Op school ben je altijd welkom: voor een oudergesprek, voor een koffie, voor een informele babbel. De deur staat open.
  • Je kan als ouder ook meewerken in de ateliers op vrijdagnamiddag of het projectwerk: een museumtocht begeleiden, gitaarles geven, leerlingen helpen coderen, sport- en bewegingsactiviteiten,…
  • Elke ouder kan lid worden van de Algemene Vergadering van onze vzw ‘tvier. Zo word je betrokken bij de grote pedagogische beslissingen van de school. De Algemene Vergadering is onze schoolraad.
  • Uit de Algemene Vergadering wordt een Vestigingsbestuur gekozen. De ouders hebben daarin 1/4 van de stemmen. Naast de ouders heeft ook het team van begeleiders, de Levensboom en de scholengroep RHIZO een vertegenwoordiging. Zo wordt de school co√∂peratief bestuurd.