4 Wetenschappen

aso

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

4 Wetenschappen

Wetenschappen is een studierichting waar je later alle kanten mee op kan? Je krijgt een brede algemene vorming. Je krijgt een flinke dosis talen, wetenschappen en wiskunde, aangevuld met projectvakken en artistieke ateliers.

In alle vakken vertrekken we vanuit een onderzoekende houding om nieuwe kennis aan te leren. Je krijgt zowel instructielessen, stille werktijden, labo’s, veldonderzoek, uitstappen als oefenlessen. Zo blijf je gemotiveerd.

En wat hierna?

Je kan alle studierichtingen, behalve die met een component Grieks of Latijn, in de derde graad aso volgen als je slaagt in Wetenschappen.