6 Sociale en technische wetenschappen

tso

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

6 Sociale en technische wetenschappen

Waarom deze richting kiezen?

Ben je nieuwsgierig naar alles wat met mens, voeding en milieu te maken heeft? Heb je interesse voor natuurwetenschappen en sociale wetenschappen? Organiseer je graag activiteiten? Ben je creatief? Ben je sociaal? Wil je graag verder studeren? Dan is sociale en technische wetenschappen zeker iets voor jou!

Uniek aan deze richting

Projectatelier integrale opdrachten: competentieontwikkelend leren

 • Mix van natuurwetenschappen, sociale wetenschappen en voeding.
 • Focus op vaardigheden en attitudes via concrete situaties.
 • Individueel of in groep aan de slag gaan, met de begeleider als coach.
 • Vier basiscompetenties: onderzoeken, organiseren, presenteren en je eigen studieloopbaan in handen nemen.

Sociale wetenschappen

 • De mens en zijn gedrag als uitgangspunt
 • De ontwikkeling van de mens als individu en deel van de maatschappij
 • Elementen van pedagogisch handelen

Geïntegreerde proef

In het zesde jaar maak je een gip. Deze gip omvat richtingsspecifieke opdrachten.

En wat hierna?

Je hebt de keuze uit vele professionele bacheloropleidingen, zoals:

 • Bachelor in het onderwijs: kleuter, lager of secundair
 • Bachelor in de ergotherapie, voedings- en dieetkunde of agro- en biotechnologie, optiek en optometrie, logopedie en audiologie, verpleeg- of vroedkunde, medische beeldvorming …
 • Bachelor in de orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, pedagogie van het jonge kind, sociale readaptatiewetenschappen, maatschappelijke veiligheid, monzorg, toegepaste gezondheidswetenschappen …
 • Bachelor in de communicatiemanagement of bedrijfsmanagement

Je kan ook een se-n-se-opleiding (o.a. leefgroepenwerking) of een graduaatsopleiding verpleegkunde of orthopedagogie volgen.