Kosten

'tvier wil uitdagend én betaalbaar onderwijs aanbieden. Lees hier hoe we dat doen.

Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs betaalbaar is. Wij gaan daarom zuinig en duurzaam om met materialen en kopieën. Het didactisch materiaal wordt bovendien beheerd samen met de ouders in het vestigingsbestuur.

Na inschrijving ontvangen ouders in september een overzicht van de te verwachten kosten. Deze worden via de schoolfactuur meermaals per jaar verrekend. Als ouder betaal je via een overschrijving of een domiciliëring.

Naast de schoolfactuur is er ook nog de kans om bij te dragen aan de school- en klaswerking via een vrijwillige bijdrage. Dit geld dient om extra didactisch materiaal aan te kopen. Daarnaast organiseren we er ook uitstappen en ateliers mee. Vanuit het vestigingsbestuur wordt er een richtbedrag afgesproken. Maar iedereen is vrij om al dan niet te geven wat hij/​zij wil. Op die manier helpen de sterkste schouders de grootste lasten mee dragen.