Hoe gaan we te werk?

We werken met een vast dagschema en met speciale weken waarin we van dit dagschema afwijken. Op onze freinetschool hebben we onze eigen manier van werken: rondes, planningsmomenten, zelfstandige werktijden, stille werktijden, instructiemomenten, een forum, een projectweek.

Een week op tvier

De dag begint en eindigt met de ronde. In dit klasgesprek leren we elkaar kennen. We bespreken wat er op school, thuis en in de wereld gebeurt. Respectvol communiceren staat centraal.

Schooluren

De school opent om 8.00 uur. De ronde start om 8.30 uur. De middagpauze is van 12.25 tot 13.30 uur. De schooldag eindigt om 16.15 uur en de school sluit om 17.00 uur.

Ronde & planning

De dag begint en eindigt met de ronde. In dit klasgesprek komen onder andere de actualiteit, planning en evaluatie van de dag, ervaringen … aan bod. Er is ook plaats voor beweging in de ronde.

Instructievakken en stille werktijd

Instructievakken hebben duidelijke leerlijnen die we op een methodische manier aanbieden. Denk aan wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en Latijn. Leerlingen hebben een verschillende voorkennis en werken op hun eigen tempo. Jongeren die instructies nodig hebben, krijgen die. De andere leerlingen oefenen de leerstof verder in tijdens de stille werktijd. Tijdens het leerproces evalueren we regelmatig of de leerlingen de leerstof beheersen.

Projectvakken

De reële wereld is complex en niet in vakjes te gieten. Daarom bundelen we de vakken natuurwetenschappen, techniek, geschiedenis en aardrijkskunde onder de noemer projectvakken. In modules van 6 weken diepen we telkens een thema uit. De leerlingen verwerven eerst de basiskennis en werken individueel of in groepjes een project uit. Op het einde van de module stellen de leerlingen hun project voor. Ook artistieke opvoeding is hierin geïntegreerd.

Plusvak: godsdienst

In het vak godsdienst leren we dat mensen op zoek zijn naar betekenis. We volgen nauwgezet de actualiteit en verkennen de verschillende levensbeschouwingen die een diverse samenleving rijk is. Over onze visie op levensbeschouwing lees je hier.

Plusvak: lichamelijke opvoeding

Tijdens de lessen lo leren de leerlingen het belang en het plezier van bewegen. Door regelmatig te sporten en bewegen streven we naar een fitte en gezonde levensstijl.

Zelfstandige werktijd, flexuren en trajectbegeleiding

Tijdens de zelfstandige werktijd (ZWT) werken de leerlingen aan oefeningen uit de instructievakken. Ze worden daarbij begeleid. Als ze daarmee klaar zijn kunnen ze ook aan andere vakken werken.

Leerlingen worden ook samengezet in niveaugroepen voor de instructievakken. Dat noemen we een flexuur. Leerlingen die niet in een flexuur instructie aan het volgen zijn hebben zelfstandige werktijd.

In de trajectbegeleiding (TB) werken we aan competenties die niet specifiek aan één vak verbonden zijn, zoals: plannen en studeren, sociale en emotionele vaardigheden …

Iedere leerling krijgt een trajectbegeleider die hem/​haar twee jaar volgt. Deze begeleider is verantwoordelijk voor het individuele traject van de leerling. De trajectbegeleider kan tijdens de VWT klassikaal werken of individuele gesprekken voeren. De trajectbegeleider is ook de contactpersoon voor de ouders.

Atelier

Op vrijdag maken we tijd voor ateliers. Ze worden zoveel mogelijk door mensen van buiten de school gegeven: ouders, sympathisanten, mensen uit de buurt … De inhoud ervan bepalen we in overleg met de leerlingen. Zo kan er muziek, talen en techniek op het programma staan. Creatieve vaardigheden, expressie, programmeren … zijn andere mogelijkheden voor een atelier.

Forum

Op het einde van een project presenteren de leerlingen de resultaten van hun onderzoeksprojecten aan ouders en geïnteresseerden tijdens het forum. Voor de leerlingen het ideale moment om heel wat vaardigheden te oefenen. Voor de toeschouwers het ideale moment om de leerlingen aan het werk te zien. En voor het team het ideale moment om de leerlingen op een andere manier te leren kennen. Kortom: een mooi, warm en aanstekelijk moment bij tvier.

Welke studierichtingen kan ik volgen?

Ontdek alles over onze studierichtingen. Volg je hart en luister naar je talent bij het kiezen van een nieuwe richting. Wij helpen je graag op pad.

Ontdek ons studieaanbod!