Hoe gaan we te werk?

We werken met een vast dagschema en met speciale weken waarin we van dit dagschema afwijken. Op onze freinetschool hebben we onze eigen manier van werken: rondes, planningsmomenten, zelfstandige werktijden, stille werktijden, instructiemomenten, een forum, een projectweek.

SCHOOLUREN

s ochtends

De school is open vanaf 7.45 uur. De bel gaat om 8.25 uur. De ronde start om 8.30 uur. 

pauzes

In de voormiddag is er een pauze van 10.25 tot 10.40 uur. De middagpauze loopt van 12.20 tot 13.20 uur. In de namiddag pauzeren we tussen 15.00 en 15.15 uur.

s avonds

De schooldag stopt om 16.05 uur. De school sluit om 17.00 uur.

woensdag

Op woensdag is er geen ronde. De pauze is van 10.10 tot 10.20 uur. De lessen stoppen om 12.00 uur.

Deze uren kunnen veranderen omwille van praktische organisatie bv. atelier, uitstap.

AVONDBEGELEIDING

Om 16.15 uur kan elke leerling ervoor kiezen om nog langer op school te werken. Tot 17.00 uur is er vrijwillige avondbegeleiding voorzien. Leerlingen kiezen om volledig in stilte, of in groep, of onder begeleiding te werken. Inschrijven is niet nodig.

RONDE & PLANNING

De dag begint met de ronde. In de eerste graad doen we ronde met de rondegroep. In de tweede en derde graad wisselen de groepen: we doen ronde met de klas, met de ateliergroep, met de TB-groep. In dit klasgesprek komen onder andere de actualiteit, planning van de dag, ervaringen … aan bod. Er is ook plaats voor spel en beweging. In de tweede en derde graad starten we soms met een uur zelfstandige werktijd om daarna de ronde te organiseren.

INSTRUCTIEVAKKEN & STILLE WERKTIJD

Instructievakken hebben duidelijke leerlijnen die we op een methodische manier aanbieden. Denk aan wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en Latijn. Leerlingen hebben een verschillende voorkennis en werken op hun eigen tempo. Jongeren die instructies nodig hebben, krijgen die. De andere leerlingen oefenen de leerstof verder in tijdens de stille werktijd. Tijdens het leerproces evalueren we regelmatig of de leerlingen de leerstof beheersen.

PROJECTVAKKEN IN DE EERSTE GRAAD

De reële wereld is complex en niet in vakjes te gieten. Daarom bundelen we in de eerste graad de vakken natuurwetenschappen, techniek, geschiedenis en aardrijkskunde onder de noemer projectvakken. We werken regelmatig vakoverschrijdend rond een thema.

GODSDIENST

In het vak godsdienst leren we dat mensen op zoek zijn naar betekenis. We volgen nauwgezet de actualiteit en verkennen de verschillende levensbeschouwingen die een diverse samenleving rijk is. Over onze visie op levensbeschouwing lees je hier. Onze leerlingen volgen het vak godsdienst met de klasgroep. Dat zorgt voor een interessante mix van levensbeschouwingen en meningen.

LICHAMELIJKE OPVOEDING

Tijdens de lessen lo leren de leerlingen over het belang van bewegen en ondervinden ze dat beweging plezant kan zijn. Door regelmatig te sporten en bewegen streven we naar een fitte en gezonde levensstijl.

ZELFSTANDIGE WERKTIJD, FLEXUREN, LEERZONE & TRAJECTBEGELEIDING

Tijdens de zelfstandige werktijd (zwt) werken de leerlingen aan oefeningen uit de instructievakken. In de eerste graad maken ze ook taken uit de projectvakken. We begeleiden hen meer of minder intensief, zodat ze zelfstandig leren plannen en tips krijgen over hun studiehouding. In de tweede en derde graad krijgen de leerlingen meer en meer keuzevrijheid. Ze nemen de verantwoordelijkheid op zich voor hun eigen leerproces.

In de eerste graad hebben leerlingen tijdens de instructievakken soms les in een meer homogene groep (blad, steen of schaar). Op die manier krijgen ze de extra uitleg, extra oefeningen of uitdaging die nodig is om gemotiveerd te blijven. Dat noemen we een flexuur of een flexgroep. Leerlingen die tijdens het flexuur geen instructie volgen, hebben zelfstandige werktijd. 

In de tweede en derde graad zitten de leerlingen per studierichting in de instructievakken. Naast de instructielessen en kans op stille werktijd, zijn er ook leerzone-momenten voorzien. Op die momenten kunnen leerlingen in het vaklokaal van een instructievak bij de begeleider aan de slag voor extra oefening, remediëring of uitdaging.

In de trajectbegeleiding (TB) richten we ons op competenties die niet specifiek aan één vak verbonden zijn, zoals: plannen en studeren, sociale en emotionele vaardigheden …

Iedere leerling krijgt een trajectbegeleider die hem/​haar twee jaar volgt. Deze begeleider is mee verantwoordelijk voor het individuele traject van de leerling. De trajectbegeleider kan tijdens de zwt individuele gesprekken doen met leerlingen, of leerlingen in kleine groepen begeleiden. De trajectbegeleider is ook de contactpersoon voor de ouders.

ATELIER

atelier eerste graad

Op vrijdagnamiddag maken we tijd voor ateliers. Deze ateliers horen bij het leerplan Freinetpedagogie. In de eerste graad helpt het de leerlingen om zicht te krijgen op hun eigen talenten. Ze worden vaak door mensen van buiten de school gegeven. Dit zijn de overkoepelende thema’s: natuur, cultuur, expressie, digitaal, creatief, burgerzin, muziek, STEM en kennis. Zo kan er koken, microscopie, handletteren, WO I voor beginners, sport, percussie, theater, linosnede, boerderij, body art … op het programma staan.

projectatelier tweede en derde graad

In het projectatelier gaan we op een andere manier aan de slag met specifieke richtingsvakken. Leerlingen voeren een (vakoverschrijdend) onderzoek uit, starten een project rond een specifiek thema, organiseren activiteiten. Ze ontwikkelen onderzoeksvaardigheden en verdiepen hun kennis.

artistiek atelier tweede en derde graad

In alle studierichtingen is er vanaf de tweede graad een aanbod artistieke ateliers voorzien: dans, drama, expressie, plastische kunsten, multimedia, crossover … De artistieke ateliers willen de leerlingen heel wat vaardigheden brengen: reflecteren op elkaars en eigen werk, de maatschappij op een kritische manier benaderen, doorzetten, artistieke vaardigheden ontwikkelen, creativiteit aanleren …

KLASRAAD

In de klasraad leren leerlingen van het tweede jaar op een goede manier overleggen met elkaar. Ze ontdekken verschillende vormen van communicatie, leren verbindend communiceren, een vergadering voorbereiden en leiden, een verslag schrijven, de tijd bewaken. Ze organiseren activiteiten voor de klas, de graad of de school. Ideeën uit de klasraad worden verder besproken in de leerlingenraad of in de schoolraad.

In de tweede en derde graad gebruiken we de aangeleerde vaardigheden tijdens rondes, klasgesprekken, lessen. Tijdens atelier maken we tijd voor maatschappelijke reflectie, inhoudelijke leerstof uit de sociologie, burgerschapsvorming.

FORUM

Op het einde van een project presenteren de leerlingen de resultaten van hun onderzoeksprojecten aan ouders en geïnteresseerden. Na de projectweek doen we dit tijdens een forum voor de hele school. Na een kleiner project gebeurt dit op een manier die door de leerlingen gekozen is. We mochten al genieten van recepties, tentoonstellingen, presentaties, boekjes, affiches …

Voor de leerlingen is het presenteren van de geleerde kennis het ideale moment om heel wat vaardigheden te oefenen. Voor de toeschouwers het ideale moment om onze leerlingen aan het werk te zien en ook zelf bij te leren!

Welke studierichtingen kan ik volgen?

Ontdek alles over onze studierichtingen. Volg je hart en luister naar je talent bij het kiezen van een nieuwe richting. Wij helpen je graag op pad.

Ontdek ons studieaanbod!