Hoe gaan we te werk?

We werken met een vast dagschema en met speciale weken waarin we van dit dagschema afwijken. Op onze freinetschool hebben we onze eigen manier van werken: rondes, planningsmomenten, zelfstandige werktijden, stille werktijden, instructiemomenten, een forum, een projectweek.

Schooluren

De school opent om 8.00 uur. De ronde start om 8.30 uur. De middagpauze is van 12.25 tot 13.30 uur. De schooldag eindigt ten laatste om 16.15 uur en de school sluit om 17.00 uur. Deze uren kunnen veranderen omwille van praktische organisatie.

Avondbegeleiding

Om 16.15 uur kan elke leerling ervoor kiezen om nog langer op school te werken. Tot 17.00u is er vrijwillige avondbegeleiding voorzien onder toezicht. Leerlingen kunnen kiezen om volledig in stilte te werken, in groep aan een taak te worden of onder begeleiding te werken. Inschrijven is niet nodig.

Ronde & planning

De dag begint met de ronde. In dit klasgesprek komen onder andere de actualiteit, planning van de dag, ervaringen … aan bod. Er is ook plaats voor beweging in de ronde.
In de tweede en derde graad starten we soms met een uur zelfstandige werktijd om daarna de ronde te organiseren.

Instructievakken en stille werktijd

Instructievakken hebben duidelijke leerlijnen die we op een methodische manier aanbieden. Denk aan wiskunde, Nederlands, Frans, Engels en Latijn. Leerlingen hebben een verschillende voorkennis en werken op hun eigen tempo. Jongeren die instructies nodig hebben, krijgen die. De andere leerlingen oefenen de leerstof verder in tijdens de stille werktijd. Tijdens het leerproces evalueren we regelmatig of de leerlingen de leerstof beheersen.

Projectvakken

De reële wereld is complex en niet in vakjes te gieten. Daarom bundelen we de vakken natuurwetenschappen, techniek, geschiedenis en aardrijkskunde onder de noemer projectvakken. Waar het kan werken we vakoverschrijdend. Ook artistieke opvoeding is hierin geïntegreerd.

Plusvak: godsdienst

In het vak godsdienst leren we dat mensen op zoek zijn naar betekenis. We volgen nauwgezet de actualiteit en verkennen de verschillende levensbeschouwingen die een diverse samenleving rijk is. Over onze visie op levensbeschouwing lees je hier.

Plusvak: lichamelijke opvoeding

Tijdens de lessen lo leren de leerlingen het belang en het plezier van bewegen. Door regelmatig te sporten en bewegen streven we naar een fitte en gezonde levensstijl.

Zelfstandige werktijd, flexuren, leerzone en trajectbegeleiding

Tijdens de zelfstandige werktijd (ZWT) werken de leerlingen aan oefeningen uit de instructievakken. Ze worden daarbij begeleid. Als ze daarmee klaar zijn kunnen ze ook aan andere vakken werken. In de tweede en derde graad krijgen de leerlingen steeds meer autonomie.

Leerlingen worden in de eerste graad samengezet in niveaugroepen voor de instructievakken. Dat noemen we een flexuur of een flexgroep. Leerlingen die niet in een flexuur instructie aan het volgen zijn hebben zelfstandige werktijd. 

In de tweede en derde graad zitten de leerlingen per studierichting in de instructievakken. Naast de instructielessen en kans op stille werktijd, zijn er ook leerzone-momenten voorzien. Op die momenten kunnen leerlingen in het vaklokaal van een instructievak bij de begeleider aan de slag voor extra oefening, remediëring of uitdaging.

In de trajectbegeleiding (TB) werken we aan competenties die niet specifiek aan één vak verbonden zijn, zoals: plannen en studeren, sociale en emotionele vaardigheden …

Iedere leerling krijgt een trajectbegeleider die hem/​haar twee jaar volgt. Deze begeleider is verantwoordelijk voor het individuele traject van de leerling. De trajectbegeleider kan tijdens de ZWT klassikaal werken of individuele gesprekken voeren. De trajectbegeleider is ook de contactpersoon voor de ouders.

Atelier

Atelier eerste graad

Op vrijdag maken we tijd voor ateliers. Ze worden zoveel mogelijk door mensen van buiten de school gegeven: ouders, sympathisanten, mensen uit de buurt … De inhoud ervan bepalen we in overleg met de leerlingen. Deze ateliers horen bij het leerplan freinetpedagogie en willen helpen om na de eerste graad zicht te hebben op jouw talenten. Zo kan er muziek, talen en techniek op het programma staan. Creatieve vaardigheden, expressie, programmeren … zijn andere mogelijkheden voor een atelier.

Projectatelier tweede en derde graad

In het projectatelier gaan we op een actieve manier aan de slag met specifieke richtingsvakken. De leerlingen doen een actief (vakoverschrijdend) onderzoek of zetten een project op rond een bepaald thema.

Artistiek atelier tweede en derde graad

In alle studierichtingen is er vanaf de tweede graad een aanbod artistieke ateliers voorzien: dans, drama, expressie, plastische kunsten, multimedia, crossover,… De artistieke ateliers willen de leerlingen heel wat vaardigheden brengen: reflecteren op elkaars en eigen werk, de maatschappij op een kritische manier benaderen, doorzetten, artistieke vaardigheden ontwikkelen, creativiteit aanleren,…

Klasraad

In de klasraad leren we in de eerste graad leerlingen op een goede manier overleggen met elkaar. Vanaf de tweede graad is er naast klasoverleg ook ruimte voor maatschappelijke reflectie en inhoudelijke leerstof uit de sociologie.

Ideeën uit de klasraad worden verder besproken in de leerlingenraad of in de schoolraad.

Forum

Op het einde van een project presenteren de leerlingen de resultaten van hun onderzoeksprojecten aan ouders en geïnteresseerden tijdens het forum. Voor de leerlingen het ideale moment om heel wat vaardigheden te oefenen. Voor de toeschouwers het ideale moment om de leerlingen aan het werk te zien. En voor het team het ideale moment om de leerlingen op een andere manier te leren kennen. Kortom: een mooi, warm en aanstekelijk moment bij tvier.

Welke studierichtingen kan ik volgen?

Ontdek alles over onze studierichtingen. Volg je hart en luister naar je talent bij het kiezen van een nieuwe richting. Wij helpen je graag op pad.

Ontdek ons studieaanbod!