Onze drie pijlers

Ons pedagogisch project steunt op drie pijlers: coöperatief, verbindend en onderzoekend.

Coöperatief

Als coöperatieve school maken we samen school. Samen met de leerlingen, hun ouders en het schoolteam. Ouders zijn welkom op onze school, elk naar eigen aanvoelen en mogelijkheden. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld een atelier begeleiden of lid worden van het vestigingsbestuur.

De school is zo georganiseerd dat reële inspraak mogelijk is. Leerlingen, ouders en team werken democratisch samen.
De leerlingen hebben keuzevrijheid bij het uitwerken van een project en de begeleiders coachen/​begeleiden de leerlingen actief in dit proces.

We passen de principes vanuit de freinetpedagogie toe. Zo werken wij met ateliers, projectwerk, rondes en een schoolforum. We gaan gelijkwaardig met elkaar om. Dialoog en overleg dragen we hoog in het vaandel.

Verbindend

We zijn een warme school. We zetten in op verbinding en laten ons hierbij inspireren door de visie van het herstelgericht werken. 

We verwachten dat iedereen (leerling, teamlid, ouders, externen) verantwoordelijkheid neemt en bijdraagt aan de school. Gelijkwaardigheid, overleg en inspraak vinden we vanzelfsprekend. Plezier maken vinden we belangrijk. Gezelligheid broodnodig. 

De jongere staat centraal: hij krijgt vertrouwen en autonomie om een eigen traject uit te bouwen. De begeleiders bieden leerlingen de nodige structuur om optimaal te leren en te ontwikkelen. 

Onderzoekend

Als onderzoekende school gaan we in onze werking uit van wat echt werkt in onderwijs. De totale ontwikkeling van de jongere staat centraal. Naast een stevige basiskennis zijn ook andere vaardigheden en attitudes belangrijk: wat je geleerd hebt, moet je zinvol kunnen gebruiken in de samenleving van vandaag en morgen. We gaan ervan uit dat jongeren vooral leren door zelf onderzoek te doen.

Daarnaast volgen we als school zelf de inzichten en onderzoeken over onderwijs. We scholen bij waar nodig.

Welke studierichtingen kan ik volgen?

Ontdek alles over onze studierichtingen. Volg je hart en luister naar je talent bij het kiezen van een nieuwe richting. Wij helpen je graag op pad.

Ontdek ons studieaanbod!