1A met optie Latijn

A-stroom

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Het eerste jaar

Welkom in tvier. We zetten in op een warme overgang van lagere school naar secundair. Je kiest bij ons geen specifieke studierichting. Iedereen volgt de basisoptie Freinetpedagogie. Uitzondering is Latijn, dat kan je volgen in 1A en 2A als plustraject. 

Wat na de eerste graad?

Je kunt vlot overstappen naar een richting in doorstroom of dubbele finaliteit die aansluit bij je talenten en interesses. Wij begeleiden je in je keuzetraject zodat je een richting vindt die aansluit bij wat je kan en bij wat je graag doet.

Leerplannen

Leerlingen van tvier volgen de leerplannen van het katholiek onderwijs en behalen dus de eindtermen van de Vlaamse overheid. Ze krijgen op het einde van de eerste graad een erkend diploma. Dit diploma is het toelatingsbewijs voor de tweede graad in gelijk welke andere school.

De leerplannen worden opgesteld per vak. In het projectwerk laten we verschillende vakken in thema’s aan bod komen. Zo bereik je de leerplandoelen van alle vakken. We zorgen ervoor dat leerlingen voldoende feedback krijgen over hun vorderingen in het leerplan.