1B

B-stroom

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Het eerste jaar

Haalde je in het lager onderwijs geen getuigschrift? Dan kan je starten in 1B. Je krijgt een brede algemene vorming. Je maakt kennis met verschillende domeinen waarin je kan verder studeren vanaf het 3e jaar. 

Wat na de eerste graad?

Na de eerste graad stromen leerlingen uit de B-stroom door naar een arbeidsmarktgerichte studierichting (het vroegere bso). In de tweede graad arbeidsmarktgerichte finaliteit kiezen leerlingen al een specifieke richting en krijgen ze meer praktijklessen. 

Leerplannen

Leerlingen van tvier les volgen de leerplannen van het katholiek onderwijs. Je haalt de eindtermen van de Vlaamse overheid. Na het eerste jaar haal je je getuigschrift van het lager onderwijs. Op het einde van de eerste graad krijg je een erkend diploma. Dit diploma is het toelatingsbewijs is voor de tweede graad in gelijk welke andere school.

De leerplannen worden opgesteld per vak. In het projectwerk laten we verschillende vakken in thema’s aan bod komen. Zo bereik je de leerplandoelen van alle vakken. We zorgen ervoor dat leerlingen voldoende feedback krijgen over hun vorderingen in het leerplan.