2A Klassieke talen (Latijn)

A-stroom

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Het tweede jaar

In 2A Klassieke talen krijgen de leerlingen een brede vorming met plaats voor verdieping. We maken tijd om de studiekeuze voor het 3e jaar goed voor te bereiden.
Je krijgt een verdieping van de basisvorming in de vakken klasraad, burgerschapsvorming en atelier.
Wie in het 1e jaar Latijn volgde, kan dit traject verderzetten in het 2e jaar. 

Wat na de eerste graad?

Je kunt vlot overstappen naar een doorstroomrichting die aansluit bij je talenten en interesses.

Leerplannen

Leerlingen van tvier volgen de leerplannen van het katholiek onderwijs en behalen dus de eindtermen van de Vlaamse overheid. Je krijgt op het einde van de eerste graad een erkend diploma. Dit diploma is het toelatingsbewijs voor de tweede graad in gelijk welke andere school.

De leerplannen worden opgesteld per vak. In het projectwerk laten we verschillende vakken in thema’s aan bod komen. Zo bereik je de leerplandoelen van alle vakken. We zorgen ervoor dat leerlingen voldoende feedback krijgen over hun vorderingen in het leerplan.