2B E&O - M&W - STEM

B-stroom

Lees de volledige infobrochure

Klik hier om de volledige brochure te lezen!
Klik op de afbeelding hierboven om de infobrochure te lezen.

Het tweede jaar

In 2B Freinet bieden we de basisopties Economie & Organisatie, Maatschappij & Welzijn en STEM-technieken samen aan. Zo blijven we aandacht hebben voor een zo breed mogelijke vorming waarbij leerlingen hun eigen talenten ontdekken. Er wordt gewerkt aan een onderbouwde studiekeuze in het derde jaar van het beroepsonderwijs.

Wat na de eerste graad?

Na de eerste graad kiezen de leerlingen een gepaste studierichting in het bso (arbeidsmarktgericht finaliteit). Wij helpen die keuze te maken met uitgebreide informatie, schoolbezoeken en een snuffelstage.

Leerplannen

Leerlingen van tvier volgen de leerplannen van het katholiek onderwijs en behalen dus de eindtermen van de Vlaamse overheid. Ze krijgen op het einde van de eerste graad een erkend diploma. Het is dan ook het toelatingsbewijs voor de tweede graad in gelijk welke andere school.

De leerplannen worden opgesteld per vak. In het projectwerk laten we verschillende vakken in thema’s aan bod komen. Zo bereik je de leerplandoelen van alle vakken. We zorgen ervoor dat leerlingen voldoende feedback krijgen over hun vorderingen in het leerplan.