5 Freinetpedagogie

doorstroom

5 Freinetpedagogie

Wil je een brede vorming met vakken uit verschillende domeinen? Dan is freinetpedagogie iets voor jou. Je krijgt een stevig pakket wiskunde, wetenschappen, moderne talen, Nederlands, artistieke ateliers en mens en maatschappij. Er wordt van jou verwacht dat je zelfstandig kan werken en een onderzoekende houding aanneemt. Deze studie is een mooie uitdaging voor wie later verder wil studeren in een academische bachelor.

Met freinetpedagogie houd je vele opties open. De studierichting is opgebouwd in drie trappen:

  • de basisvorming die gelijk is aan de andere doorstroomrichtingen,
  • de specifieke vorming eigen aan freinetpedagogie,
  • een ruim keuzegedeelte met onze twee majors.


Specifieke vorming

In de derde graad krijg je bovenop het doorstroom basispakket extra uitdagingen voor:

  • wiskunde: statistiek
  • moderne talen: literatuur, doelgericht lezen/​schrijven/​spreken
  • Nederlands: literatuur, sociolinguïstiek
  • artistieke ateliers: verdiepen in allerlei kunstvormen (beeld, woord, multimedia, muziek) en zelf projecten ontwikkelen
  • sociale wetenschappen: politieke & sociale wetenschappen, communicatiewetenschappen
  • ondernemingszin: eigen projecten leren uitbouwen


Keuzegedeelte: twee majors

Om je optimaal voor te bereiden op hoger onderwijs kan je bij ons een major kiezen.

Major STEM

Deze major is de ideale voorbereiding op een studierichting met wiskunde en wetenschappen in het hoger onderwijs. Je krijgt extra uitdagingen in STEM-vakken.

Major talen en cultuur

Maakt je hart een vreugdesprongetje van mooie zinnen of ben je een echte talenknobbel? Dan is de major talen en cultuur iets voor jou. Je krijgt een verrijking van talen en hun bijkomende cultuur. Zo verrijk je jouw culturele achtergrond. Een ideale voorbereiding op hoger onderwijs.


Studeren in een freinetschool

In tvier is er ruimte voor inspraak van de leerlingen. In de lessen werken we met leerzones (je kiest waar je werkt een aantal uur per week) en glijdende uren. Je krijgt een trajectbegeleider die jouw wekelijks opvolgt en met wie je gesprekken voert over jouw leerproces.
We starten elke dag met een ronde en we voeren actief onderzoek in de projectateliers en artistieke ateliers. We gaan elk jaar op kamp en organiseren een projectweek waar je aan de hand van design thinking een eigen onderzoek en prototype uitwerkt.