5 Opvoeding en begeleiding

dubbele finaliteit

5 Opvoeding en begeleiding


Waarom Opvoeding en begeleiding?

Wekken vakken als psychologie en pedagogie je interesse? Wil je graag een sociaal wetenschappelijk-theoretische opleiding die je voorbereidt op verder studeren? Wil je tegelijk al eens actief ervaring opdoen in het pedagogisch handelen aan de hand van talrijke vormen van praktijkleren, waaronder stage? Ben je sociaal en heb je een hart voor kinderen? Dan is de opleiding Opvoeding en begeleiding iets voor jou!


En wat hierna? 

Het is een theoretisch-praktische richting met een dubbele finaliteit.

In eerste instantie bereidt deze richting je voor op hoger onderwijs. Zowel se-n-se-opleidingen (bv. leefgroepenwerking), graduaatsopleidingen (bv. sociaal-agogisch werk) als professionele bachelors (bv. sociaal-agogisch werk, onderwijs, pedagogie van het jonge kind, gezondheidszorg …) zijn logische vervolgopleidingen. 

Als extra troef verwerf je bovendien de beroepskwalificaties Kinderbegeleiding baby’s en peuters’ en Kinderbegeleiding Schoolgaande jeugd’. Je kan dus ook het werkveld in als je dat wenst.


Extra voorbereid op hoger onderwijs 

We willen jou helemaal klaarstomen om verder te studeren als dat jouw ambitie is. Daarom geven we een extra uur Nederlands, Frans, wiskunde en natuurwetenschappen. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat je extra kennis en vaardigheden bereikt om de stap naar een graduaats - of bacheloropleiding vlot te zetten.

In natuurwetenschappen bieden we ook een extra pakket anatomie en fysiologie aan, zodat ook studierichtingen als logopedie, audiologie en verpleegkunde een optie worden in het hoger onderwijs.


Studeren in een freinetschool

In​‘tvier is er ruimte voor inspraak van de leerlingen. In de lessen werken we met stille werktijd en glijdende uren. Je krijgt een trajectbegeleider die jouw wekelijks opvolgt en met wie je gesprekken voert over jouw leerproces.

We starten elke dag met een ronde en we voeren actief onderzoek in de projectateliers en artistieke ateliers. We gaan elk jaar op kamp en organiseren een projectweek waar je aan de hand van design thinking een eigen onderzoek en prototype uitwerkt.


Specifieke gedeelte

PSYCHOLOGIE

  • Ontwikkelingspsychologie: verder bouwen op/​verdiepen van de kennis die reeds opgedaan werd in 3 en 4MW, focus op 0-12 jaar
  • Sociale psychologie: sociale beïnvloeding, invloed van groepsprocessen op het sociale gedrag van mensen
  • Gezondheidspsychologie: determinanten van gezondheidsgedrag, individuele en omgevingsstrategieën om gezondheidsgedrag van individuen en doelgroepen te bevorderen

PEDAGOGIE

  • Toepassen van (ortho)pedagogische modellen op opvoedingssituaties, al dan niet in bijzondere contexten
  • Visie op kinderopvang: pedagogisch raamwerk
  • Professionele (ortho)pedagogische aanpak bij kinderen toepassen op verschillende vlakken, bv. diversiteit, emotionele en educatieve ondersteuning …

PROJECTATELIER

  • Toepassen van kwaliteitsvol en pedagogisch handelen aan de hand van verschillende vormen van praktijkleren
  • Verkennen van de maatschappelijke context van het werkveld, door o.a. te reflecteren over ethische keuzes en in dialoog te gaan over maatschappelijke thema’s m.b.t. begeleiding en kinderopvang